Yuriko Oshita

  • Yuriko Oshita

    April 28, 2022 by Nichi Bei News

    Sept. 3, 1925 – March 31, 2022 OSHITA YURIKO is survived by daughter Eiko (Hiroshi) Masai, son Kenneth (Linda), grandchildren Kerry (Katie), Chris (Eline) and Lindsey, 5 great-grandchildren. Also cousins, […] READ MORE